info@ramondehaan.com | Nederland: +31611454436

Top
 

Teamdynamiek: rollen

Stel de optimale teamdynamiek vast richting organisatiedoelen

Voor wie?

Deze sessie is voor jou en jouw team als je inzicht wilt creëren in de rollen die jij en jouw collega’s innemen in het team. Dit helpt om te komen tot een effectievere samenwerking richting organisatiedoelen. In welke mate en in welke situaties nemen jij en jouw collega’s initiatief? Hoe waarderen jullie deze initiatieven en zijn jullie geneigd initiatieven uit te werken? Durven jij en jouw collega’s een tegengeluid te geven? In welke mate hebben jij en jouw collega’s oog voor de teamdynamiek en zorgen jullie voor voldoende informatie voor een zinvolle discussie? In deze sessie krijg je antwoord op deze vragen. Je krijgt inzicht in het effect van de mate waarin jij en de andere teamleden verschillende rollen innemen. En je bepaalt hoe je dit wilt optimaliseren om de organisatiedoelen te behalen.

Leerdoelen

Optimalisatie van de samenwerking in het team door reflectie op de verschillende rollen die teamleden innemen

Inzicht in de sterkten en aandachtspunten van de huidige teamdynamiek

Een concreet actieplan om sterkten te benutten en zwakten te beheersen

Aanpak

De sessie: 

Jouw team krijgt een teambuildingsoefening waarbij een observatie plaatsvindt. Na de oefening evalueert jouw team gezamenlijk het groepsproces en resultaat. Hoe verliep het proces? Wie deed wat en met welke impact? Welke rollen namen de teamleden in? Vervolgens deelt Ramon zijn observaties en reflecties.

 

Resultaten zichtbaar  middels een fysieke en dynamische opstelling

Als tweede stap verplaatsen de teamleden zich naar het kwadrant met verschillende rollen. Vervolgens stelt Ramon een aantal vragen waarbij jij en de andere teamleden jezelf én jouw collega’s positioneren in één of meerdere rollen. Ook leg je de link naar de dagelijkse praktijk. Tot slot benoem je als team de kansen en bedreigingen als team en bepaal je de acties om de teamdynamiek te optimaliseren.