info@ramondehaan.com | Nederland: +31611454436

Top
 

Verbinden van teamleden, teams, afdelingen en organisaties: My land, your land, our land

Verbind (sub) teams en afdelingen binnen de organisatie

Voor wie?

Deze sessie is voor jou als je meer verbinding wilt creëren tussen jou en de andere teamleden, teams, afdelingen en organisaties. Voor een effectieve samenwerking is onderling begrip van cruciaal belang. Begrip draagt bij aan het onderlinge vertrouwen. In deze sessie ga je letterlijk in elkaar schoenen staan en deel je de aanwezige percepties van elkaars rol, team, afdeling of organisatie. Op deze manier creëer je meer begrip voor elkaar en elkaars werk wat de onderlinge verbinding versterk.

Leerdoelen

Meer onderling begrip en daarmee vertrouwen tussen (sub) teams en afdelingen onderling

Inzicht in de verschillende percepties van teams en afdelingen van elkaar binnen een organisatie

Borging: het meenemen en uitvergroten van de positieve punten van de eigen en elkaars team / afdeling naar de totale organisatie

Aanpak

De sessie

“My land, your land, “our land” is een systemische werkvorm waarbij collega’s in elkaars schoenen gaan staan en de aanwezige percepties van elkaars rol, team, afdeling of organisatie met elkaar delen. Daarnaast kijken jij en jouw collega’s wat je van elkaars team, afdeling of organisatie kunt meenemen naar jouw eigen team, afdeling of organisatie.

 

Stap voor stap verplaatsen jij en jouw collega’s jezelf (fysiek) van het ene “land” naar het andere. Hoe voelt het om hier te zijn? Wat zie je om je heen? Wat ervaar je? Wat gaat goed? Waar loop je tegenaan? Hoe kijk je aan tegen de samenwerking met andere teams en/of afdelingen? Terwijl jij en jouw collega’s in een ander “land” antwoord geven op deze vragen, luisteren de collega’s van het betreffende land aandachtig. Zij krijgen vervolgens de kans om te reageren op jullie perceptie van hun land. In hoeverre overlapt de perceptie van de collega’s met de ervaren dagelijkse realiteit? Hierover ga je samen in gesprek. Op deze manier creëer je meer begrip voor elkaar en elkaars werk. Tot slot kijk je wat je uit elkaar land wilt meenemen om de totale organisatie effectiever te maken.