info@ramondehaan.com | Nederland: +31611454436

Top
 

Teamdynamiek: drijfveren, kwaliteiten en valkuilen

Stel de optimale teamdynamiek vast richting organisatiedoelen

Voor wie?

Deze sessie is voor jou en jouw team als je inzicht wilt creëren in de drijfveren, kwaliteiten en valkuilen van jouw team. Dit vormt de basis voor een effectievere samenwerking. Welke kwaliteiten zijn er in jouw team aanwezig? Hoe vullen jij en de andere teamleden elkaar aan? Waar botst het? Van welk gedrag raken jij en jouw collega’s geïrriteerd? Hoe kan je met al deze inzichten ervoor zorgen dat we zo effectief mogelijk samenwerken? Dit zijn de vragen waarop je in deze sessie antwoord krijgt.

 

Leerdoelen

Verbeteren van de teameffectiviteit richting organisatiedoelstellingen

Inzicht in sterktes en aandachtspunten van het team

Actieplan om de onderlinge samenwerking te optimaliseren

Aanpak

Voorbereiding

Jij en jouw collega’s maken een Talent Motivatie Analyse (TMA) – test en bespreken deze individueel met Ramon. Vervolgens delen jullie als team de testresultaten met elkaar. Hierbij noteer je welk gedrag je wel en niet herkent van jouw collega. Dit vormt input voor de teamsessie. Ook bepalen jij en jouw collega’s vooraf welke drijfveren je als team uitgelicht willen hebben. Ook vult ieder teamlid individueel twee kernkwadranten in na een korte uitleg over dit concept.

 

De sessie: Resultaten zichtbaar  middels een fysieke en dynamische opstelling

Tijdens de sessie maken we de resultaten van de TMA-teamanalyse zichtbaar. De scores – op een 9-punt schaal – worden op de vloer neergelegd. Per drijfveer gaan jij en jouw collega’s op de eigen scores staan. Iedere score heeft zijn eigen voor-en nadelen. Na het opstellen reflecteer je als team: Herken je je eigen score? Herken je die van jouw collega? Waarom wel/niet? Op basis van welk gedrag? Wat zie jij als toegevoegde waar van de verschillende kwaliteiten in het team? Vervolgens loop je (letterlijk) door jouw eigen kernkwadranten heen. En zie je waar jij en jouw collega’s elkaar mogelijk versterken en irriteren. We staan stil bij wat hiervoor zorgt en hoe hiermee om te gaan.