info@ramondehaan.com | Nederland: +31611454436

Top
 

Stress Management & Veerkracht

Manage de stress in jouw team

Voor wie?

Deze sessie is voor jou en jouw team als je graag inzicht en acties wilt om het stress- en welzijnsniveau van jou en jouw team te managen. Stress, wat is dat nou eigenlijk? Is het iets negatiefs of juist iets goeds? Wat is jouw sentiment hierbij? En: hoe werkt dit voor jou en jouw teamgenoten? Weten jullie van elkaar wanneer iemand stress ervaart en wat de impact hiervan is? En weet je wat jij kunt doen om jouw eigen stress niveau te beïnvloeden? En dat van jouw collega’s?

Leerdoelen

Inzicht in wat stress is en hoe het ontstaat

Inzicht in jouw stressoren, stress symptomen, stress curve en strategieën

Het delen van bovenstaande met elkaar in het team voor een gezonde(re) werkdruk

Aanpak

Voorbereiding

Ter voorbereiding selecteer je de stressoren en stress symptomen die jij bij jezelf herkent. Je krijgt hiervoor een overzicht met stressoren en symptomen waaruit je kunt kiezen.

 

De sessie

Tijdens de sessie staan we stil bij wat stress nou eigenlijk is. Wat het sentiment is dat leeft in jouw team rondom stress. Wat voor typen stress zijn er? Je krijgt inzicht in hoe stress wordt geproduceerd in ons lichaam. Verreweg de grootste nadruk tijdens de sessie ligt op het inzichtelijk maken van de stress curve van jou en jouw collega’s, de impact van ieders stressoren, de symptomen die eenieder ervaart (positief en negatief) én de acties om jouw stressniveau te managen. We staan stil bij wat wel en niet werkt om het stress niveau naar het gewenste niveau (terug) te brengen. Je krijgt ook inzicht in de bronnen die jou kunnen helpen om veerkracht op te bouwen. Dit alles delen jij en jouw collega’s met elkaar. Daarbij stemmen teamleden onderling af hoe hiermee om te gaan, met als doel een gezondere balans in het team.

 

Borging

De gemaakte afspraken, genomen besluiten en opgestelde acties om te komen tot een effectief stress management neem je mee naar jullie werkoverleg ter borging of in een van de andere overlegstructuren.