info@ramondehaan.com | Nederland: +31611454436

Top
 

De missie van jouw team

Bepaal de bijdrage en impact van jouw team

Voor wie?

Deze sessie is voor jou als je inzicht wilt hebben in de missie van jouw team en hoe deze te verwezenlijken. Een heldere missie geeft aan welke bijdrage en impact jullie als team leveren. Dit zorgt voor verbinding in het team. Waarom bestaan jullie als team in deze organisatie? Wanneer is jullie missie als team geslaagd? En komt jullie eigen beeld hiervan overeen met het beeld van een in -of externe belanghebbende? Eerst krijgen jij en de andere teamleden de missie helder. Daarna maken jullie afspraken, nemen besluiten en stellen acties op om de missie in de dagelijkse praktijk te realiseren.

Leerdoelen

Inzicht in “De Why” van het team: waarom komen jullie als team dagelijks uit bed?

Inzicht in de missie van het team, weergegeven via een metafoor

Inzicht in een extern perspectief (in – of externe belanghebbende) op de teammissie

Aanpak

“De Why”

Wie kent ze inmiddels niet, de “Golden Cirkels” van Simon Sinek en/of zijn TED-talk en boek “It starts with the why”. De meest gestelde vraag na het uitkomen van dit boek was: “Hoe” kan ik tot mijn “Why” of de “Why” van mijn team komen. Vandaar dat Sinek het boek “Vind je waarom” schreef, waarin hij een concreet raamwerk aan oefeningen en vragen meegeeft om tot een concrete “waarom” voor jouw team te komen. Tijdens deze sessie maken we hier gebruik van. Jij en jouw collega’s in het team gaan in gesprek over wat jullie trots maakt om voor dit team te werken. Welke momenten zijn dit, welke bijdrage levert het team hierin het team en met welke impact? Uiteindelijk komen jullie als team tot een gemeenschappelijke “Why”. Hierdoor weten jij en jouw collega’s waarom je iedere dag weer als team in de organisatie aan de slag gaat.

 

Visualisatie

Met de ogen dicht maken de teamleden zich een voorstelling van de gerealiseerde teammissie. Dit betekent een voorstelling van hoe het team er over 1, 3 of 5 jaar vanaf nu uitziet. Aan de hand van een aantal vragen krijg je een beeld, gedachten, gevoelens en/of emoties. Jij en de andere teamleden delen deze beelden met elkaar. Daarna onderzoeken jullie de gemene deler. Daarna kiezen jullie als team een toepasselijke metafoor uit die het team symboliseert.

Bovenstaande oefeningen geven jou en de andere teamleden een (eigen) beeld van waar het team voor staat. Hoogste tijd om eens te kijken hoe een externe belanghebbende van buiten het team hier tegenaan kijkt. Het bestaansrecht van het team hangt hier immers mede van af.

 

Interview met een externe stakeholder

Tijdens de sessie gaat jouw team in gesprek met een externe belanghebbende. Het doel hiervan is om een extern perspectief te krijgen op de missie van jouw team. In welke mate komt dit beeld overeen met jullie eigen beeld. Op basis hiervan kan je met jouw team bepalen hoe jullie missie als team verder vorm te geven en in de praktijk te brengen.

 

Borging

Op basis van de vastgestelde missie en plan voor realisatie hiervan maakt jouw team een overzicht van afspraken, besluiten en acties. Deze nemen jullie mee naar het teamoverleg ter borging of in een van de andere overlegstructuren.