info@ramondehaan.com | Nederland: +31611454436

Top
 

“Eenduidige verwachtingen”

Vergroot de effectiviteit van de samenwerking

Voor wie?

Deze sessie is voor jou als je eenduidige verwachtingen in jouw team wilt realiseren. Dit kan bijvoorbeeld het aanspreken van elkaar op gedrag vergemakkelijken. In deze sessie maken jij en jouw collega’s jullie verwachtingen inzichtelijk voor jezelf en voor elkaar. Specifiek richten jullie je op de verwachtingen over de onderlinge samenwerking in het team, met de leidinggevende en vice versa, met andere organisatieonderdelen en met externe partijen. Dingen die “onder water” spelen maken jullie expliciet. Op deze manier creëer je inzicht in waar verwachtingen hetzelfde zijn en waar ze conflicteren (de “roze olifanten”). Hierover besluit je vervolgens als team hoe hiermee om te gaan.

Leerdoelen

Het creëren van een effectievere samenwerking

Het vaststellen van een eenduidige norm qua onderlinge verwachtingen over de samenwerking in het team en daarbuiten.

Inzicht in íeders mening (dit faciliteert het proces). Hierdoor wordt conflict zichtbaar, besproken en omgezet in concrete afspraken, besluiten en acties.

Aanpak

Voorbereiding

Uiterlijk twee weken voorafgaan aan de sessie ontvangt jouw team de gevraagde voorbereiding. Aan jullie te taak om na te denken over de verschillende typen verwachtingen en over de besluiten, afspraken en acties die nodig zijn om dit in de praktijk te brengen. Op deze manier wordt het denkproces al vroeg op gang gebracht. Het gaat hierbij om onderlinge verwachtingen van jou en de andere teamleden over de samenwerking:

  • Tussen de teamleden
  • Tussen de teamleden en de leidinggevende én omgekeerd
  • Tussen het team en andere organisatieonderdelen
  • Tussen het team en relevante externe partijen

 

De sessie

Tijdens de sessie maken we gebruik van een actieve werkvorm. Jij en de andere teamleden noteren en presenteren jullie input onderling. Opvallend aan het proces is dat jullie als teamleden iets móeten vinden van elkaars input. Op deze manier krijgen jullie inzichtelijk waar de verwachtingen gelijk zijn en waar ze verschillen. De verschillen komen op een speciale “roze olifantenflap”. Deze vormt input voor een groepsdiscussie. Daarbij spreken we expliciet af jullie met elkaar omgaan en welk gedrag jullie hierbij wel en niet accepteren als team. Dit zorgt voor een effectievere samenwerking. Ook helpt het bij het stimuleren van het aanspreken op elkaars gedrag indien gewenst.

 

Borging

Aan het eind van deze sessie hebben jullie als team een concreet overzicht van alle percepties, concrete afspraken, besluiten en acties rondom onderlinge verwachtingen over de samenwerking. Deze nemen jullie mee naar het teamoverleg ter borging of in een van de andere overlegstructuren.